Vad är ett sms-lån?

Sms-lånets historia började ta fart för drygt ett decennium sedan. Det räknas som en konsumentlåneform och har fått fäste i hela Norden – inte minst i Sverige för att sedan sprida sig vidare till andra länder. Dess popularitet har ständigt ökat, vilket har bidragit till både för- och nackdelar för kunderna. I den här artikeln ska vi behandla sms-lån på djupet och ge en fullständig förklaring till vad denna låneform inbegriper.

Sms-lånets historia

Sms-lånets föregångare härstammar från både USA, Australien, Kanada och Finland. Namnet gick då under “Pay Day Loans” eftersom återbetalningstiden sträckte sig fram till nästkommande löneutbetalning (“pay day” är vardaglig engelska för löneutbetalning). Vid den tiden var det dock inte tal om att ansöka via mobilen med ett sms, utan ansökningen skedde under likartade former som det gör vid en traditionell ansökan – med undantagen att processen gick snabbare och utan något direkt krav på säkerhet. När sedan mobiltelefonerna och tekniken med sms accelererade, så hittade långivarna denna nya metod för att vägen från ansökan till utbetalning till kunden skulle gå både snabbare och smidigare. Som låntagare skickade man endast ett sms till långivaren, väntade på ett godkännande och kunde glad i hågen vända sig till närmsta bankomat för att få tillgång till sina slantar. Detta system har dock utvecklats och numera är sms:et enbart till att kommunicera med låntagaren eller för att förenkla låneprocessen nästa gång man ansöker om nytt lån och redan är registrerad hos aktören.

Vad är syftet med sms-lån?

Ett annat ord för sms-lån är snabblån. Ska man tolka betydelsen strikt så finns det skillnader, bland annat att sms-lånet var namnet på produkten som den var när den introducerades i Sverige. Nuförtiden används väldigt ofta snabblån som benämning istället för sms-lån. Detta många gånger eftersom låneprodukten utvecklats och blivit förmånligare för konsumenten.

Syftet är däremot detsamma: att utöka en skral kassa vid oväntade tillfälligheter och smärre ekonomiska kriser där man som konsument behöver lite extra pengar att röra sig med. Det kan implicera att man befinner sig på resa och fått slut på semesterkassan. Det kan också handla om att man blivit tvungen att stanna kvar på plats och behöver pengar till en extra hotellnatt eller liknande. Men ett sms-lån kan också vara behjälpligt om en apparat i hemmet går sönder och man behöver införskaffa en ny omedelbart och helst inte vill eller kan plocka av sina besparingar. En vanlig orsak till att man tar ett sms-lån är emellertid bara en sådan enkel sak som ett impulsköp ute i handeln – ett fynd man bara inte kan säga nej till.

Så fungerar det

Numera sker mestadels kommunikationen via mobilen och internet och detsamma gäller för sms-lån och andra typer av låneformer. Olika långivare och låneinstitut skyltar med sina produkter och lockar kunder med olika förmånliga villkor, där kostnadsfrågan oftast hamnar i centrum. Ett sms-lån har några typiska kännetecken som urskiljer dem från de vanliga alternativen.

  • Kort ansökningsprocess, vanligen via internet
  • Relativt begränsad löptid
  • Förhållandevis inskränkta lånebelopp
  • Höga räntor
  • Låga krav på lånekandidaten i jämförelse med andra lån

Ansökningsprocessen

När man som kund ansöker om lånet går man enkelt in på aktörens hemsida och ansöker via ett formulär där man fyller i belopp och återbetalningstid – om man har valfrihet att bestämma olika löptider själv, vill säga. En kreditupplysning tas omedelbart på lånekandidaten, varpå det vidare görs en bedömning som leder eller inte leder till ett beviljande. Kreditupplysningen sker vanligen inte via UC utan något annat upplysningsföretag som Bisnode eller dylikt, med undantag för vissa långivare. Villkoren för utbetalning kan sedan variera – vissa aktörer betalar även ut på helger direkt till bankkontot, medan andra väntar till nästkommande bankdag.

Ny, skärpt lag för sms-lån

Från och med september 2018 har svenska statens nya lag om ett räntetak och tydligare marknadsföring angående sms-lån, trätt i kraft. Denna lag innefattar följande punkter i sin helhet.

  • Den totala kostnaden får inte mer än fördubblas för en långivare, vilket innebär att ett sms-lån på 1000 kronor inte får kosta personen mer än 2000 kronor vid den slutliga återbetalningen
  • En kredit- och dröjsmålsränta högre än 40% av Riksbankens referensränta blir ogiltigförklarad och måste i så fall ändras av långivaren
  • Marknadsföringen för lånet och dess innebörd sätts i klarspråk genom att tydliga budskap utan vilseledd kommunikation om vad kunden har att vänta sig, blir en ny tumregel

Återbetalningsperiod

Ett sms-lån hade ursprungligen en kort återbetalningsperiod som inte sällan sträckte sig från 14 – 90 dagar, ibland med möjlighet till förlängning. De nya lagförändringarna har däremot förändrat låneformen i grunden och både lånebeloppen och löptiderna har höjts. Eftersom räntan sänkts har många långivare istället lagt på en i många fall hög uppläggningsavgift.  En grundregel som fortfarande gäller är att ju längre du väntar med att betala tillbaka, desto högre kostnader väntar dig. Med sms-lån är det alltid viktigt att aldrig låna längre än du behöver – även om låneformen överlag har blivit mycket mildare.

Vissa långivare erbjuder en räntefri återbetalningsperiod. Den är vanligtvis max 30 dagar. Vissa använder även Konsumentkreditlagens ångerrätt som ett marknadsföringstrick. ”Hos oss kan du låna 14 dagar helt räntefritt!” Ja, självklart är det så – det är ju tvingande enligt lag att ge konsumenten rätten att ångra sig. För att dra nytta av ett räntefritt erbjudande måste man  se till att man kan återbetala inom denna begränsade tid, annars tillkommer de kostnader som lånet i annat fall för med sig.

Begränsat lånespann

Om du förr var ute efter ett sms-lån var det generellt sett  ganska små belopp som aktörerna skyltade med. Från början var 1000 – 5000 det sedvanliga spannet, medan långivarna sedan kom att tänja på på gränserna och utökade maxsumman till cirka 10 000 kronor. I samband med de nya lagändringarna blev lånebeloppen däremot höjda och i takt med att lånebeloppen höjs får sms-lånen fler likheter med andra privatlån utan säkerhet. Sms-lånets främsta syfte har däremot alltid varit och kommer att fortsätta vara att kunna erbjuda akutlån för tillfällen där varken ränta eller långa löptider är det mest prioriterade. Dess syfte är till för att hjälpa personer ur en smärre kris där inte alltför mycket pengar står på spel.

Tillkommande räntor och avgifter

Det som främst har utmärkt ett sms-lån är de skyhöga räntorna som förr, i värsta fall, kunde sträcka sig till 1000%. Även avgifter som uppläggningsavgift och aviavgifter, för att inte tala om höga straffavgifter och påminnelser vid uteblivna betalningar, var synonymt med ett sms-lån. Detta kunde (och kan fortfarande) i sin tur få mycket negativa konsekvenser för folk med svag ekonomi som då råkar ut för betalningssvårigheter. Nya regler, som redan redovisats, har dock stramat åt dessa räntekostnader.

Kan vem som helst ta ett sms-lån?

Något som särskiljer sms-lånet från andra typer av lån, är de generösa kraven på lånekandidaten. Även här kan villkoren mellan olika aktörer framhäva diverse olikheter, men generellt sett har en person med låg eller osäker inkomst samt med eller utan betalningsanmärkningar betydligt större chanser till att få sin låneansökan beviljad lån än om vederbörande istället skulle välja ett privatlån med låg ränta. Dock får man som låginkomsttagare och med låg kreditvärdighet förvänta sig en högre ränta, eftersom man anses som en större risk för företaget. Sms-lån fordrar heller ingen säkerhet som en bostad och begär heller ingen borgenär.

Blancolån och sms-lån – vad är skillnaden?

Det som ligger närmast ett sms-lån eller ett snabblån, är privatlånet eller blancolånet. Även här krävs ingen garanti som i ett bolån eller billån där bostaden och bilen utgör en säkerhet. Den huvudsakliga skillnaden är att sms-lånet har tendens att både ge lägre lånebelopp och på samma gång samla på sig lite större kostnader än privatlånet. Blancolån eller privatlån har visserligen en högre ränta, de också, men villkoren på låntagaren kan vara snäppet snävare och den effektiva räntan en aning lägre. Dessutom är löptiderna och utbetalningstiderna ofta längre. Återbetalningstiden för ett blancolån kan sträcka sig över flera år och ibland kan man få vänta ett par bankdagar på att få sina pengar på kontot. För övrigt kan gränserna vara aningen luddiga och skilja sig åt från aktör till aktör.

Det som generellt sett skiljer ett sms-lån från andra privatlån utan säkerhet:

Sms-lånet i framtiden

Eftersom denna låneform har fått en rad påtryckningar, både från myndigheter och duperade kunder som fallit offer för oseriösa aktörer, har reglerna nu skärpts ordentligt. Detta har lett till att färre hamnar i skuldfällan och man tänker till en extra gång innan man klickar på “Ansök”. I Danmark har en “cooling off period” satts i system, vilket enkelt förklarat innebär att sms-lånet inte betalas ut lika snabbt i hopp om att konsumenten ska hinna tänka till lite extra inför ett impulsköp eller onödigt casinospelande. Detta för att eventuellt komma på bättre tankar om att avstå från lånet. Systemet har dock fått sig en känga, eftersom sms-lånet ursprungligen just tjänar som syfte att vara en kvick räddare i nöden när man faktiskt behöver pengar på stubinen inför en hemresa eller liknande. Hur sms-lånen kommer att arta sig i framtiden återstår än att se, men att säkerheten kring dem stramas åt, är helt klart ett faktum.

Att tänka på vid sms-lån

Antalet sms-långivare blir bara fler och fler och inte sällan erbjuder de tillika andra låneformer och tjänster. Ett grundläggande tips är att ta sig tid att jämföra de olika hemsidorna ordentligt samt att hålla sig till en långivare om man känner sig trygg med den sedan tidigare. Många aktörer belönar också sina trogna kunder med rabatterade kostnader eller förenklade låneprocesser. Man bör också alltid vara aktsam inför denna typ av låneform och vara på det klara med att ett köp som verkar som en förträfflig idé en galen kväll ute med kompisar, kan bli ett högt pris att betala den efterföljande tiden. Lev därför aldrig över dina egna tillgångar och använd ditt sunda förnuft.