Räntor & avgifter

Ett lån medför givetvis en ränta på lånebeloppet, men oftast tillkommer det även särskilda avgifter som kan verka dolda. Att förstå den exakta skillnaden mellan den nominella räntan, den effektiva räntan och hur de fungerar i förhållande till exempelvis uppläggningsavgifter och aviavgifter samt olika lånetyper kan innebära skillnaden mellan att välja ett fördelaktigt lån och ett som man rentav kan känna sig något lurad av. I den här artikeln skildrar vi de olika kostnaderna som ett lån medför och hur de påverkar lånet.

Nominell ränta och effektiv ränta

En nominell ränta är räntan du betalar på ett lån. Den anges som en procentuell årlig ränta, och ska synas på en långivares hemsida och andra former av marknadsföring samt i avtalen med dig som kund. Den nominella räntan täcker däremot inga andra kostnader, utan det är bara räntan i sig. För att veta ett låns exakta kostnad är det därför viktigt att titta på den effektiva räntan, eftersom den täcker samtliga kostnader. Oftast handlar det om en uppläggningsavgift, men många gånger förekommer även en särskild aviavgift för varje månadsfaktura. Därför är det väldigt viktigt att läsa lånevillkoren ordentligt och verkligen ha klart för sig vad man skriver på innan man ingår avtal med en viss långivare.

Olika lån

Idag finns det många olika låneformer och de kan skilja sig åt på olika sätt även när det gäller kostnaderna. Generellt är de traditionella banklånen som löper under en längre period mer fördelaktiga vad gäller räntan, som brukar vara betydligt lägre än vad andra långivare kräver. Framför allt snabblån, som både erhålls och måste återbetalas snabbt, har höga räntor. Givetvis beror räntan på företaget i fråga och typen av lån, men exempelvis sms-lån kan ha effektiva räntor på flera hundra eller tusen procent – och det bör man vara införstådd med när man väljer att låna. Snabblånen ska oftast återbetalas efter 30-90 dagar, och det är ofta den huvudsakliga anledningen till att räntorna är så pass höga.

Vad beror räntans storlek på?

Det är upp till varje enskild långivare att bestämma vilken ränta som ska efterfrågas, men det finns särskilda tak och regleringar kring hur hög den får vara. Räntans storlek handlar som nämnts om vilken sorts lån man talar om, och snabblånen har överlag betydligt högre ränta än banklån. Men den egna ekonomin spelar också en stor roll, eftersom långivarna ofta väljer att sätta räntan individuellt. Det innebär att man tar i beaktande hur keditvärdig du är, det vill säga vilka förutsättningar du har för att återbetala lånet enligt överenskommelse. Man tittar på vilken risk det skulle medföra att bevilja ett lån till dig. En kund som har en tillsvidareanställning, hög lön och samma adress sedan tio år tillbaka är generellt mer kreditvärdig än någon som har fem betalningsanmärkningar och är projektanställd.

Vilken typ av kostnad är mest fördelaktig?

Som låntagare vill man givetvis hitta ett lån med både låg ränta och låga avgifter, men tyvärr är den typen av alternativ ytterst ovanliga (om de ens existerar). Flertalet långivare kräver höga räntor för lån som ska återbetalas inom korta perioder, medan lån som återbetalas under många år generellt har lägre ränta. Däremot brukar avgifterna vara låga när räntan är hög, och ett typiskt exempel är sms-lånen, som medför en mycket hög ränta men oftast ingen eller mycket låg uppläggningsavgift. Ett bolån, å andra sidan, medför en betydligt lägre ränta, men ofta högre avgifter.

När bör man välja lån med hög uppläggningsavgift?

Du bör välja ett lån med hög uppläggningsavgift när lånet också medför en låg ränta. Det brukar vara fallet vid exempelvis bolån, billån, båtlån eller andra lån som ska återbetalas under flera eller många år. Då vinner du på att en gång betala en hög avgift, och sedan betala en låg ränta varje månad.

När bör man välja lån med låg uppläggningsavgift?

Ett lån med låg uppläggningsavgift medför oftast en hög ränta. Därför förlorar du på affären om du ska betala ett mycket litet engångsbelopp, och sedan en mycket hög ränta i flera år. Om du däremot värdesätter möjligheten att få pengar i handen så snabbt som möjligt, och sedan återbetalar lånet inom en till tre månader, så betalar du bara hög ränta under en väldigt kort period, och därför förlorar du inte så mycket pengar. Ett sms-lån för att köpa en sista-minuten resa, laga en bilpunktering eller liknande kan då vara ett bra alternativ.