Allmänna villkor

Sms-lån.nu syftar till att erbjuda konsumenter information om olika långivare samt jämföra företagens lånevillkor. Vårt mål är att du som är intresserad av ett lån ska få en överklick av olika alternativ och på så vis själv bedöma vilket som passar dig bäst. Däremot kan det förekomma ändringar av villkor hos enskilda långivare som vi inte hinner registrera i tid – därför kan vi inte garantera att all information alltid är 100 % uppdaterad och korrekt.

Om oss

Vänligen notera att sms-lån.nu varken är ägare eller delägare i något av företagen som refereras till på hemsidan. Vi har inget engagemang med någon av långivarna som är synliga på vår hemsida, utan är en fristående aktör som endast ämnar att sprida information om långivare som vi anser kan vara av intresse för konsumenter.

Vi rekommenderar att du läser informationen nedan för att få en bättre bild av både vårt och ditt eget ansvar när du använder dig av vår hemsida och dess tjänster. Vid eventuella oklarheter eller andra frågor är du varmt välkommen att kontakta vår kundtjänst för ytterligare information.

Vårt ansvar

Som fristående part utgör Sms-lån.nu inte någon del av ett eventuellt avtal mellan konsumenten och långivaren. Vårt uppsåt är som nämnt endast att tillhandahålla information som kan vara till hjälp för konsumenten i valet av näringsidkare. Vänligen notera följande:

  • Sms-lån.nu är aldrig en avtalande part när du ansöker om lån hos en av långivarna som vi informerar om, och kan därför inte hållas ansvarigt vid eventuella tvister. Vårt ansvar sträcker sig till att i bästa möjliga mån tillhandahålla korrekt information om långivarna vi skriver om.
  • Sms-lån.nu försöker enligt bästa möjlighet att kommunicera korrekt information, men på grund av eventuella förändringar som snabbt och oväntat kan förekomma hos olika långivare kan vi aldrig garantera 100 % riktighet.
  • Du som konsument är, trots informationen som framgår på vår hemsida, alltid ansvarig att läsa och förstå samtliga lånevillkor och andra villkor som föreskrivits av långivaren. Du bör själv vara införstådd med vad kontraktsförhållandet medför och inte förlita dig enbart på informationen på sms-lån.nu.
  • Sms-lån.nu förbehåller sig rätten att inte blanda sig in vid eventuella konflikter mellan konsumenten och näringsidkaren, utan förbli opartiskt.

Hantering av personuppgifter

Sms-lån.nu följer Datainspektionens regleringar och föreskrifter kring hanteringen av personuppgifter. Vi följer således alla krav och rekommendationer som ställs i svensk lagstiftning, men rekommenderar att du gör dig bekant med villkoren nedan:

  • Som föreskrivet i Personuppgiftslagen är du välkommen att begära information av oss angående vilka uppgifter vi har lagrade om dig. En sådan ansökan kan begäras en gång årligen och ska göras i skrift.
  • Sms-lån.nu varken lagrar eller lämnar ut information om konsumenter till andra parter utan konsumentens godkännande.
  • Sms-lån.nu undersöker aldrig din låneansökan, eftersom den skickas direkt till långivaren. Vi får därför inte heller tillgång till dina kompletta personuppgifter.
  • Eftersom konsumentens låneansökan skickas direkt till den valda långivaren är det denna som begär en kreditupplysning – inte sms-lån.nu. Det innebär att vi inte prövar din kreditvärdighet på något sätt, utan det görs enbart av långivaren.